Southport Sharks Junior AFL
You are here:  / Club Info / Coaches

Training Schedules

Kool Kids Kanteen

Southport Sharks Junior AFC 2019 Coaches

 • COACH           .                              P:
 • COACH           .                              P:
 • COACH
 • COACH
 • COACH
 • (Under 8’s Co ordinator)
 • COACH
 • (Under 9’s Co ordinator)
 • ASST. COACH     .
 • COACH
 • COACH

SILVER TEAM

 • COACH
 • ASST. COACH

BLACK TEAM

 •         COACH
 •         ASST. COACH     .

WHITE TEAM

 • COACH
 • ASST. COACH

BLACK TEAM

 • COACH
 • ASST. COACH     .

GIRLS TEAM

 • COACH                     Justin Hewitson
 • ASST. COACH        Todd Featherstone
 • COACH                                      David Djurovitch
 • ASST. COACH                          Hayden Ewens
 • ASST. COACH / RUNNER    Bruce Coulson
 • COACH
 • ASST. COACH
 • COACH                  Corey Gillie
 • ASST. COACH
 • Co COACH      Peter Everitt
 • Co COACH      Hayden Ewens
 • COACH                    Garry Mann
 • ASST. COACH
 • COACH                Rob Gerlinger
 • ASST COACH     Zane Catanese
 • COACH
 •         COACH                Todd Featherstone
 • ASST. COACH    Justin Hewitson
 •         COACH                 Chris Harris
 • ASST. COACH      TBC
 • COACH                      Ty Hodgkin
 • ASST. COACH          Paul Redley